tiistai 6. tammikuuta 2009

Suomen Sisun rotuoppia

Saimme jokinaika sitten tämän SS sivustolta kopioidun natsistisen rotuoppikatkelman. Nyt SS on siistinyt sivujaan ilmeisestikin Soinin pelossa. Liian myöhäistä. SSn ideologia on läpeensä sosiaalidarvinistinen ja rasistinen, vaikka he mitä selittäisivät. Todisteet tässä.

http://www.network54.com/Realm/suomensisu/faq.html#parempi

No entä pidättekö valkoisia mustia parempina?

Paremmuus ja huonommuus ovat tässä suhteellisia käsitteitä. Esimerkiksi valkoiset sopeutuvat pohjolaan paremmin kuin mustat, kun taas päiväntasaajan tienoilla tilanne on päinvastainen. Se, että valkoiset yhteiskunnat ja kulttuurit ovat elintasoltaan ja kehitykseltään erilaisia kuin esimerkiksi afrikkalaiset, osoittaa kuitenkin jotain etnisten ryhmien välisestä erosta.

Erojen syillä ei ole niinkään väliä. Ne voivat johtua älykkyydestä, ympäristöstä, ahkeruudesta, auringonpilkuista tai ihan mistä vain, mutta erot ovat tosiasia. Kansallismielisten mielessä noissa eroissa ei ole mitään pahaa, ja mustien yhteiskunnat ja kulttuurit ovat sellaisenaankin yhtä arvokkaita ja säilyttämisen arvoisia kuin mitkä tahansa muutkin.

Luonto ei ole "reilu" tai "oikeudenmukainen" eikä sillä ole moraalia. Se on muovannut kunkin lajin ja rodun omaan ympäristöönsä sopivaksi. Kaikki myöntävät, että esimerkiksi koira- tai kissarotujen välillä on luonteeseen ja älykkyyteen liittyviä eroja. Kuitenkin sama halutaan kiistää ihmisen kohdalla perusteluja esittämättä. Kansallismieliset kannattavat periaatetta "kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia". Monikultturistit sanovat kannattavansa samaa, mutta samaan hengenvetoon kiistävät erojen olemassaolon. Minkä suhteen ihmiset siis ovat heidän mielestään "erilaisia"? Ihmisen arvo ei määräydy hänen henkisten ominaisuuksiensa mukaan, mutta henkiset ominaisuudet on otettava huomioon yhteiskunta- ja sen väestörakennetta suunniteltaessa.

Kansallismieliset kunnioittavat eri yhteiskuntien kulttuureja eivätkä ole rasisteja samalla tavalla kuin "monikulttuuria" ajavat henkilöt, jotka uskovat että valkoisten luoma yhteiskuntajärjestys ja elintaso pitää ulottaa myös sellaisiin yhteiskuntiin, joihin ne eivät ole luontaisella tavalla ja paikallisten voimin kehittyneet.
[Takaisin]

Rotujen välisiä älykkyyseroja ei ole pystytty koskaan todentamaan ja kehitysmaiden ongelmat johtuvat kolonialismista.

Eurooppalaiset valtiot toteuttivat kolonialismia imperialismi vaikuttimenaan. Imperialismi on kansallismielisyyden suora vastakohta ja siten kansallismieliset tuomitsevat kolonialismin. Se ei kuitenkaan voi olla syynä Afrikan kehitysmaiden ahdinkoon. Esimerkiksi sellaiset aiemmin köyhät maat kuten Kiina, Etelä-Korea, Vietnam ja Taiwan, jotka yhtälailla olivat kolonialismin uhreja, kykenevät vähintäänkin ruokkimaan oman väestönsä, ja siinä sivussa vielä rakentamaan nykyaikaisen infrastruktuurin ja jopa tekemään omia keksintöjä ja tuotteita. Myös Intia on onnistunut luomaan maailman suurimman demokratian, ja vaikka köyhyys on sielläkin vakava ongelma, on intialaisten elintaso huomattavasti Afrikan kehitysmaita korkeammalla tasolla. Älykkyyseroista ei voi kiistellä. Erot ovat todistetusti olemassa ja kiistaa on vain mistä älykkyyserot johtuvat.1 
[Takaisin]


Mikä monikulttuurisessa yhteiskunnassa on niin pelottavaa?

Kansallismieliset näkevät parempana kokonaisen maailman, jossa on monia kulttuureita kuin maailman, jossa yksittäisissä valtioissa ei ole yhtään kulttuuria, vaan lukuisia alakulttuureja. Sanana "monikulttuuri" on harhaanjohtava, sillä sitä ajavien tavoittelema yhteiskunta on itseasiassa pienten mono- eli yhtenäiskulttuurien muodostama sekakulttuuri, kuten Yhdysvalloissa tai muissa siirtolaisuuteen perustuvissa valtioissa. Tällainen yhteiskunta ei ole esimerkkien valossa turvallinen tai toimiva. Edelleen tällainen uusi sekakulttuuri muodostuisi uudeksi jo aiemmin mainituksi globaaliksi kuluttamisen yhtenäiskulttuuriksi ja todellinen monimuotoisuus olisi kadonnut.

Vuosisatojen kuluessa suomalainen yhteiskunta on rakentunut nykyiseen, hyväksi havaittuun muotoonsa. "Hyvä" on tässä ymmärrettävä suhteellisesti. Suomalainen malli on toiminut ja toimii paremmin kuin esimerkiksi somalialainen malli, joka on somalien rakentama. Yksinkertaistettuna: siirtämällä somalit tänne siirretään tänne myös somalialainen malli.
[Takaisin]


Miksi puhutte koko ajan mustista, ettekä vaikkapa aasialaisista?

Koska nämä ovat useimmin kysyttyjä kysymyksiä ja useimmin meiltä kysytään juuri mustista. Ehkäpä aasialaiset antavat vähemmän aihetta puhua itsestään. Aasialaiset on useimmiten hyväksytty tulijoiksi, koska he työskentelevät itsensä ja uuden kotimaansa hyväksi ja suostuvat noudattamaan "talon tapoja". Esimerkiksi Suomessa aasialaiset tekevät lukumääräänsä suhteutettuna vähemmän rikoksia kuin kantaväestö. Jopa Helsinki, Turku ja Tampere ovat täynnä aasialaisia ravintoloita ja muita yrityksiä, vaikka aasialaisten absoluuttinen lukumäärä on pieni.

Sen sijaan afrikkalaista alkuperää olevat "maahanmuuttajat" tekevät suhteessa päälukuunsa kahdeksan kertaa enemmän rikoksia2 kuin muu väestö. Afrikkalaisten pitämiä yrityksiä ei Suomessa juurikaan ole. On yleisen hyvinvoinnin ja turvallisuuden kannalta toissijaista, miksi näin on. Niin kuitenkin on. Yhdysvalloissa ja Afrikassa musta väestö on muuttanut suuret kaupungit taistelutantereiksi, joista kynnelle kykenevä väestö muuttaa pois. Sama on tapahtumassa kaupunginosatasolla Euroopassakin.
On helppo ajatella, että mustat kyllä tekisivät töitä ja käyttäytyisivät kuten muut, jos yhteiskunnassa oleva piilorasismi ei olisi esteenä. Tässä väitteessä on kuitenkin kaksi virhettä:

Ensinnäkin: Yksikään väestöryhmä ei ole esimerkiksi Yhdysvalloissa saanut samanlaisia, rotuun perustuvia (ja siten rasistisia) etuisuuksia kuin mustat. Siellä erilaisilla kiintiöjärjestelyillä jopa puolilukutaidottomat mustat vievät opiskelu- ja työpaikkoja itseään etevämmiltä valkoisilta. Yhtäkään toista rotua edustava ei saa yhteisiä sääntöjä rikkoessaan niin paljon ymmärtäjiä kuin musta. Tämän näet jo rotukahakoiden asenteellisessa uutisoinnissa Suomessakin:

Jos musta tekee rikoksen, syy on aina jonkun muun. Tämän "ymmärtämisen" taustalla on rasismin muodoista vastenmielisin: Monikultturisti katsoo asiakseen puolustaa avuttomina ja vastuuntunnottomina pitämiään mustia, joilta ei oikein voi vaatiakaan mitään, ja joiden tekemisiä voi olla aina selittelemässä "erilaisella kulttuurilla", "sopeutumisvaikeuksilla", "rasismilla" tai muilla vastaavilla.

Toiseksi: Mistä rasismi tulee? Jos kyse olisi vain siitä, että kansallismieliset vihaavat ja pelkäävät erinäköisiä ja -värisiä ihmisiä, miksi viha ja pelko ei kohdistu aasialaisiin tai (yleensä) turkkilaisiin? Uskotko todella, että joku pelkää jotakuta siksi, että tämä on eri värinen?

Aasialaiset ansaitsevat elämäntavallaan ja moraalillaan ympäristönsä kunnioituksen. Jotkut mustat sen sijaan pilaavat omalla käyttäytymisellään maineensa, minne hyvänsä he menevätkin. Ympäristö alkaa suhtautua kielteisesti koko mustaan väestönosaan, jolloin mustat syyttävät ympäristöään rasismista. Mustiin suhtaudutaan negatiivisesti siksi, että kantaväestö omien henkilökohtaisten ja kollektiivisten kokemustensa kautta oppii, kenties virheellisesti, assosioimaan mustan ihon rikollisiin ja työtä vieroksuviin luonteenpiirteisiin. Musta iho ei pelota, vaan sen sisältämä viesti.
[Takaisin]

7 kommenttia:

 1. Linkki toimii, eivät ne mitään ole siistineet. Vitun idiootit.

  VastaaPoista
 2. Jukka Aakula Suomen Sisusta on siistinyt mutta turhaan. Kaikki on tallessa. Tässä koko komeudessaan Jukka Aakulan klassinen "Negroidin luonne" postaus Rotuerot blogista:

  Negroidin luonne

  Otavan suuri tietokirja antaa perustiedot negroidin luonteesta artikkelissa Musta Rotu. Kirja on vuodelta 1966, joten poliittinen korrektisuus ei ole vielä päässyt vaikuttamaan kirjan tekstiin. Kirja keskittyykin kuvaamaan ensi sijassa todellisuutta eikä esitä toiveajattelua tai suoranaista tiedon vääristelyä niin kuin nykymedia negroidia käsitellessään.

  Artikkelissa käytetään termiä neekeri termin negroidi sijasta - termi neekeri oli tuohon aikaan Suomessa neutraali sana. Artikkelissa todetaan mm. seuraavasti:"Neekeri on ... alkukantaisessa ympäristössä kuin suuri lapsi. Neekeri ottaa päivän sellaisena kuin se tulee, hän kiljuu lörpöttelee ja laskee leveätä leikkiä. Hän nauttii kaikista niistä iloista joita hetki tarjoaa. Vastoinkäyminen voi sananmukaisesti kaataa hänet maahan. Ja kohta kaikki taas on unohdettu, elämä hymyilee leveästi mustaa hymyä.

  Nämä ominaisuudet tekivät neekeristä hyvän palvelijan, joka hyvällä ja viisaalla kohtelulla kehittyi uskolliseksi isännälleen, seikka jonka menneiden aikojen orjanmetsästäjät panivat merkille. Tunne-elämän lyhytjänteisyys taas aiheuttaa sen, että kulttuuriteot ovat kuvatun tapaiselle neekerityypille saavuttamattomissa - omaansa kehittyneempää kulttuuria neekerit pystyvät jäljittelemään vain niin pitkälle kuin he sitä ymmärtävät. Musiikki on heille läheisintä, mutta senkin kohdalla on tunnelämän kehittymättömyys haitannut edistymistä ..."

  Toisaalta tämäkin artikkeli syyllistyy tiettyyn toiveajatteluun väittäessään että negroidi on jollain tavalla kehittymässä nykyaikaisemmaksi ja sivistyneemmäksi. Artikkeli mm. toteaa:

  "Amerikan neekereiden suursaavutukset kulttuurin avulla osoittavat,
  että edullisissa olosuhteissa etevin neekeriaines voi tasavertaisesti kilpailla maailman muiden rotujen lahjakkaimpien edustajien kanssa."

  Nykyajan tarkkanäköinen havainnoija tajuaa toki - neekerirodun
  viimeaikaisia saavutuksia mm. Zimbabwessa ja Etelä-Afrikassa tarkkaillessaan - että viimeisen lainauksen toiveikkuus on ollut vain hyvän tahtoista toiveajattelua. 1960-luvulla Afrikan valtioiden vasta itsenäistytttyä optimismi olikin yleistä.

  Sittemmin Afrikan jatkuva taloudellinen surkeus ja sisäinen sekasorto sekä USA:n negroidien epäonnistuminen saavuttaa lähellekään samaa sivistystasoa kuin muut USA:n vähemmistöt
  (kiinalaiset, korealaiset, juutalaiset ja intialaiset) on osoittanut toiveikkuuden täysin turhaksi. Toisaalta on aloja - kuten jazz -
  joissa negroidit ovat osoittautuneet eteviksi

  Mustien saavutukset tieteen alueella ovat kuitenkin jääneet erittäin vähäiseksi. Moderni äo-tutkimus on antanut asiantilalle loogisen selityksen: negroidin keskimääräinen älykkyysosamäärä on varsin alhainen.

  Tämän blogin tarkoituksena on perusteellisesti ja tieteellisiä tutkimuksia popularisoiden käsitellä rotuerojen todellisuutta. - esimerkiksi mitä nykyaikainen temperamenttitutkimus ja älykkyystutkimus kertovat rotueroista.

  Tämä blogi ei ole poliittisesti neutraali. Blogin kirjoittajan päämääränä on osoittaa että negroidisen rodun siirtyminen Suomeen pakolaisina, adoptiolapsina tai työperäisinä siirtolaisina on epätoivottavaa.

  Siirtolaisuus johtaisi raiskausten, murhien ja rikollisuuden lisääntymiseen, sosiaalimenojen kasvuun ja pitkällä tähtäimellä myös väestön älykkyystason laskuun ja muuhun rodulliseen degeneraatioon eli dysgeniaan.

  Yritän kirjoittaa noin kerran viikossa. Toivon runsaasti kommentteja
  ja ehdotuksia uusista aiheista.

  VastaaPoista
 3. Kyllä vain on rasistista kamaa Aakulan postaus.

  VastaaPoista
 4. Kaveri on Markku Stenholm joka on sisun mies. Entinen natsi Az paljasti Stenholmin yhdessä blogissa.

  http://riikkasoyring.blogit.uusisuomi.fi/2009/03/23/monokulttuurisuus/#comment-660

  surreal kommentoi:

  26.3.2009 6.52

  Markku Stenholmilla on todella outo tapa valehdella ympyrät neliöiksi puolustellessaan rasistista Suomen Sisu järjestöä, johon hän kuuluu ja jonka keskustelufoorumin moderaattorina hän on toiminut.

  On selvää, mitä tarkoitetaan. Hän haluaa vain sotkea selkeitä termejä epä-älyllisellä ja läpinäkyvällä kielipelillään siitä mitä ”mukamas on tarkoitettu” luonnollisella sukupuoli-identiteetillä. Älä viitsi pitää muita noin tyhminä. Täysin läpinäkyvää, ymmärrätkö?

  Tällainen retorisointi on hänelle yleistä. Hän on väittänyt mustaa valkoiseksi myös koskien ”kansojen luonnotonta sekoittumista”. Suomen Sisun vanhassa, vuodelta 2001 olevasta umpirasistisesta periaateohjelmasta käy täysin selväksi, mitä noilla sanoilla tarkoitettiin. Asialle on myös vahvennus vuosien takaisesta YLE:n ajankohtaisohjelmasta, jossa silloinen puheenjohtaja Teemu Lahtinen kommentoi asiaa.

  Tuon periaateohjelman, sekä silloisen puheenjohtajan sanojen vastaisesti Markku Stenholm on toistuvasti ja useammassa otteessa valehdellut ettei mitään sellaista olisi tarkoitettu. Senkin jälkeen kun hänelle on selkeästi osoitettu esim. vanhaa periaateohjelmaa referoimalla, että hän on asiasta väärässä.

  En tiedä onko hän tässä kysymyksessä oikeasti noin naiivi/sokea vaiko laskelmoivan epärehellinen.

  Veikkaan jälkimmäistä. Hän haluaa kiillottaa edustamansa rasistisen järjestön imagoa hyväksyttävämmäksi, samanaikaisesti tosin ollen tietoinen kaapista löytyvistä luurangoista. Kaapin, jonka oven hän haluaa tällaisella retorisoinnilla ja sanapeleillä yrittää pitää visusti kiinni. Kyse on epärehellisyydestä.

  Totuus näkyy vaikkapa siitä t-paidasta, jota SS on vuosikaudet kaupitellut kotisivullaan, jossa on hymyilevä valkoinen hymiö, mutta mustaa ja valkoista väriä yhdistävällä naamalla onkin suu mutrussa. Markku Stenholm eittämättä yrittäisi senkin retorisoida vain harmittomaksi pilaksi tai muuksi sellaiseksi, vaikka kyse on ilmiselvästä rasistisesta viestinnästä.

  Jos Markku Stenholm ei pidä siitä, mitä Suomen Sisu on ollut ja mitä SS edelleen on (katsokaa vaikkapa SS:n jäsenten täysin rasistista keskustelua heidän foorumillaan, jonka MS yrittää retorisoida pois sillä, että eivät kaikki rasistiset keskustelijat kuulu Sisuun, osa vain), niin silloin rehellinen reaktio olisi joko yrittää näkyvästi vaikuttaa siihen mitä Sisu on tai erota järjestöstä, eikä noin läpinäkyvästi valehdella tosiasioista, kuten hän on valinnut toimintatavakseen.

  VastaaPoista
 5. Markku Stenholm = I Drink Alone = IDA = Suomen Sisun ja Homman moderaattori.

  VastaaPoista
 6. Enpä ollut törmännyt tuohon tekstiin aiemmin. Sen enempää natsisympatioita omaamatta erittäin asiallista ja perusteltua tekstiä Suomen Sisulta. Kiitos tästä. =)

  VastaaPoista
 7. Kyllä tuossa lopussa oli mukana freudentalismista saatuja vaikutteita. Ehkä kirjoittaja haaveilee saavansa itselleen Freudenthal-mitalin ja kassillisen euroja.

  VastaaPoista